Övriga tjänster

inomhusmiljö

Något som inte står rätt till i inomhusmiljön?

Är det något som inte står rätt till? Vi hjälper er till ett ökat välbefinnande!

En systematisk genomgång, och upprättande av en inventeringsrapport av vanliga orsaksfaktorer, är början till en bättre inomhusmiljö.

Men för att kunna göra en utredning måste det först klarläggas att besvären är av det slag som brukar benämnas SBS-symptom. Vanligtvis innefattar det illamående, besvär i övre luftvägar, hudirritation, ögonirritation, huvudvärk, trötthet osv.

Det är nästintill omöjligt att skriva heltäckande checklistor för alla typer av brister och orsaksfaktorer som kan ha betydelse för problem i inomhusmiljö. Därför krävs det lång erfarenhet varvat med teoretiska kunskaper i material, ventilation, installation och konstruktion för att gå till botten med problemen.

Tillsammans gör vi en teknisk utredning av boendet/lokalen och tittar på materialval, konstruktion och installation – allt i inomhusmiljön som ur ett tekniskt perspektiv kan ha brister, som i sin tur ger tråkiga symptom. 

inomhusmiljö
uppmätning

Hjälp med uppmätning av din bostad inför försäljning?

Var det bostadsytan vi just pratade om, eller var det boarean?
Men vad är skillnaden och har det någon egentlig betydelse?

Nyproduktion?
Hur kan vi vara säkra på att allt arbete är fackmässigt utfört, enligt entreprenadskontrakt, och att hänsyn är tagen till rådande svenska byggregler?

Innan vi köper lägenheten med snedtak – kan vi vara säkra på att det verkligen är rätt uppmätt?

Många frågetecken. Det är helt i sin ordning att inte alla har full koll på mätningsmetoder, mätverktyg, olika begrepp, juridik och regelverk.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och säkerställa att allt arbete i entreprenaden är fackmässigt utförda, enligt kontraktshandlingar och branschregler.

Det är en klok och bra investering att mäta sin bostad inför en försäljning. Inte sällan är äldre mätningar gjorda med tumstock eller med omoderna mätregler.

Vi har både verktygen och koll på läget. Alltså hjälper vi dig!

termografering

Kallras i huset?

Upplever ni ett kallras i huset?

Det kan av olika anledningar uppstå både i nybyggen och i äldre hus och byggnader. Ett äldre hus kan vara slarvigt renoverat eller sakna moderna material. Ett nybyggt hus kanske har försetts med undermåliga tätningslister. Det finns naturligtvis flera orsaker och förklaringar. Oavsett vad det är så hjälper vi er att komma till rätta med problemet!

Termografering är en mycket säker och effektiv metod för att lokalisera brist i isolering och tätning utan att det har någon inverkan på ditt hus. iHuset har mycket god kompetens av att spåra brister i klimatskärmen och att upprätta tydliga rapporter. Termografering utförs med FLIR TG165.

termografering

Välkommen att kontakta mig

Ange typ av besiktningsuppdrag du önskar hjälp med, kontaktuppgifter och ungefär när i tiden du vill ha din besiktning.