Överlåtelse- och Säljbesiktning

iHuset utför överlåtelsebesiktning och säljbesiktning enligt SBR-standardavtal Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Vid en överlåtelsebesiktning är det viktigt att vara med så att man förstår vad man bör vara observant på i framtiden.

Syftet med en överlåtelsebesiktning är att upptäcka och redovisa så mycket som möjligt beträffande byggnadens fysiska skick. Det är en trygghet för både köpare och säljare med en ordentlig genomgång och därtill minskar det risken för framtida tvist mellan parterna. Samtidigt är det viktigt att understryka att en besiktning inte ersätter köparens undersökningsplikt.

En besiktning tar tre till fem timmar men kan variera med hänsyn tagen till ritningar, annan dokumentation och frågor som kan uppkomma. Vid besiktningen ingår självklart brand, som har med byggnadskonstruktion att göra. I samråd med besiktningsmannen ställer köparen frågor och undersöker fastigheten för att göra sin undersökningsplikt. Här lyfts också eventuella åtgärdsförslag fram på sådant som finns kvar att göra efter besiktningen om inte allt är undersökt. Det innefattar även juridiska undersökningar.

Kontakta mig gärna för besiktning

Ange vad det är för typ av besiktningsuppdrag, kontaktuppgifter och ungefär när i tiden du vill ha din besiktning.