iHuset – Professionella husbesiktningar i Skåne sedan 2008

Våra tjänster

husbesiktning

Entreprenadbesiktning

iHuset utför förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning enligt standardavtalen ABT06, AB04, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutprodukten av genomfört uppdrag. Därför krävs det en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning enligt det avtal ni tecknat.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att arbetena är fackmässigt utförda i entreprenaden, enligt kontraktshandlingar och branschregler; AMA, BBV, Säker vatten, GVK m.fl.

husbesiktning

Överlåtelsebesiktning

iHuset utför överlåtelsebesiktning och säljarbesiktning enligt SBR-standardavtal Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Vid en överlåtelsebesiktning är det viktigt att vara med så att man förstår vad man bör hålla koll på i framtiden i husen.

Syftet med en överlåtelsebesiktning är att upptäcka och redovisa så mycket som möjligt beträffande byggnadens fysiska skick. Det är en trygghet för både köpare och säljare med en ordentlig genomgång och därtill minskar det risken för framtida tvist mellan parterna. Samtidigt är det viktigt att understryka att en besiktning inte ersätter köparens undersökningsplikt.

besiktning

Tekniska drift- och underhållsplaner

Statusbesiktningar utförs exempelvis inför köp när man skall förvärva en fastighet som företagare eller privatperson, för att få en god överblick och kontroll på vad man köper (vid privat bostadsköp används överlåtelsebesiktning).

Man kan också behöva utföra en statusbesiktning om man äger en fastighet och av olika anledningar vill säkerställa dess skick och mående.

Uppdragsgivare är ofta fastighetsköpare, fastighetsägare/förvaltare av flerbostadshus och/eller större byggnader. Det kan även vara privatpersoner som vill kontrollera skador eller säkerställa att underhåll sker i rätt tid.

Varför iHuset?

Verktygen

iHuset AB erbjuder husbesiktningar av olika slag och har alla de rätta verktygen för att erbjuda hjälp till både privatpersoner och företag. Vi åtar oss uppdrag inom fastighetsbesiktning i samband med överlåtelse och vid nyproduktion, såväl som vid renovering av allt från kontor och lokaler till bostäder, kök och badrum.

Erfarenheten

När du anlitar iHuset AB får du en certifierad överlåtelsebesiktningsman (medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund) som har en gedigen utbildning och lång erfarenhet. Med ett ben i installationsbranschen och ett i byggbranschen ser vi till att våra kunder känner sig trygga och får just den hjälp som är aktuell för uppdraget, oavsett om du är privatperson eller näringsidkare.

Tillgänglighet

Tillgänglighet tillsammans med personligt engagemang är våra värdeord. Vi tycker om att se till människorna bakom fasaden och uppdraget. För oss är det en självklarhet att hänga med i utvecklingen och vi axlar uppdrag i både nya och gamla konstruktioner.