Entreprenadbesiktning

Entreprenad- besiktning

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutprodukten av genomfört uppdrag. Därför krävs det en juridisk och tekniskt utförd entreprenadbesiktning enligt det avtal ni tecknat. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden, eller del därav, samt granska och säkerställa att arbetena är fackmässigt utförda, enligt kontraktshandlingar och rådande svenska bransch- och byggregler.

iHuset utför förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning enligt standardavtalen ABT06, AB04, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Till besiktningsman ska i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk som juridisk kompetens, erfarenhet och gott omdöme.

De ”Allmänna Bestämmelser” eller ABS-kontrakt, som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning.

Som privatperson händer det att man inte har fått till stånd ett kontrakt. Misströsta inte! Konsumenttjänstlagen gäller även den privatperson som inte upprättat kontrakt.

Husbesiktning svedala

Kontakta mig gärna för besiktning

Ange vad det är för typ av besiktningsuppdrag, kontaktuppgifter och ungefär när i tiden du vill ha din besiktning.