Statusbesiktning

Status- besiktning

Statusbesiktningar utförs exempelvis inför köp när man skall förvärva en fastighet som företagare eller privatperson, för att få en god överblick och kontroll på vad man köper (vid privat bostadsköp används överlåtelsebesiktning).

Man kan också behöva utföra en statusbesiktning om man äger en fastighet och av olika anledningar vill säkerställa dess skick och mående.

Uppdragsgivare är ofta fastighetsköpare, fastighetsägare/förvaltare av flerbostadshus och/eller större byggnader. Det kan även vara privatpersoner som vill kontrollera skador eller säkerställa att underhåll sker i rätt tid.

iHuset utför statusbesiktningar åt beställare där man vill ha en övergripande bedömning av beståndets status och kommande byggnadstekniska underhållsbehov. Naturligtvis anpassas upplägget efter era behov. 

Till statusbesiktning kan vi koppla en överskådlig underhållsplan.

statusbesiktningar

Till statusbesiktning kan vi koppla en teknisk underhållsplan, med eller utan kostnadsberäkningar. Kostnadsberäkningar utförs av Anders Granlund Fastighetsutveckling AB.

med Anders Granlund Fastighetsutveckling AB

Kontakta mig gärna för besiktning

Ange vad det är för typ av besiktningsuppdrag, kontaktuppgifter och ungefär när i tiden du vill ha din besiktning.